Modele de reactie sociala impotriva criminalitatii

Prevenirea criminalitatii este considerata Obiectivul principal al Politicii penale. Problema prevenirii criminalitatii in acel timp a fost explicat de Platon, Care a Propus inlocuirea ideii rétributive cu idée de utilitate sociala a pedepsei, deoarece scopul sanctionarii trebuie sa fie Preventia Generala prin Forta exemplului si Preventia speciala prin efectul intimidant al pedepsei. Modelel de reactie sociala folosite pentru reeducarea faptuitorilor au impus si modificari ALE legislatiei penale, cele mai cunoscute fiind: modelul préventives s-a dovedit a fi prea idéalist, iar cel represiv nu Era Lipsit de critici, dans spécial cele care priveau abuses si excese dans Aplicarea pedepsei cu moartea. De aceea, a fost necesar sa se reuneasca CEEA ce s-a dovedit VIABIL si eficient in primele doua modele de reactie sociala. Avand in: f. cresterea ratei criminalitatii PE plan mondial a determinat aparitia de Noi strategii politice penale si Juridice, orientarea catre Aplicarea si utilizarea unor masuri cu caractère social anticipativ, implicarea comunitatii in mod Essential in efortul de prevenire a criminalitatii. 1. modele de reactie sociala cunoscute en criminologie. Originile reacţiei sociale împotriva criminalităţii, coïncidd cu originea Societăţii. Societatea, care este mediul Natural al Omului, ca să-şi poată îndéplorini funcţiile sale, are nevoie de echilibru, deoarece între tedinţiele individuale ALE membrilor săi şi interesele vieţii sociale, colective, Sitiera contraste. Echilibrul indică armonizarea acestor tendinţe şi interese nu Rarori opuse, căci numai aşa este posibilă coexistenţa şi cooperarea membrilor în Societate.

Individul trebuie să-şi limiteze Libertatea şi Dorinţele sale în măsura în Care i-o Céré interesul colectiv. Însă, pentru ca membrii Societăţii să-şi poată conforma activitatea Lor a echilibrului social, este nevoie de un anumit sistem de prescripţii moral şi normative. În decursul istoriei vente, destinul a cunoscut Etape şi codificări interesante în CEEA CE priveşte après criminalităţii, precum şi măsurile de Protecţie Socială pe care le-a adoptat, pentru a diminua şi preveni acest FENOMEN. Reacţia Socială faţă de criminalitate cuprinde Ansamblul măsurilor şi mijloacelor pre-infracţionale şi post-infracţionale, Juridice şi extrajuridice, cu care Societatea a înţeles să contracareze criminalitatea.